புதியவை

கோலங்கள் நம் வாழ்வினில்(கவிதை ​பழனி குமார்


மலர்கள் ​
இடுகிறது மாக்கோலம் 
​வாசலில்   
முகங்கள் மலர்கிறது 
​​புலர்ந்த பொழுதினி
​ல் !
 
​​வைத்தப் புள்ளிகளை இணைத்த விரல்கள் 
முடித்து மகிழ்கிறது முகிழ்ந்த 
​கமலமாய் 
!

​வைகறை வேளையில் வரைகின்ற கோலம் 
வரவேற்கும் விடியலை எழுகின்ற ஞாயிறை !
பிறந்தகத்தில் பயின்ற நன்முறை பயிற்சியே  
புகுந்தகத்தில் தொடரும் செய்முறை நன்றே !

நாகரீக மோகமும் நகரத்தின் வேகமும் 
விஞ்ஞான உலகில் விந்தைமிகு உச்சம் !
இருந்தும் இப்பழக்கம் இன்றளவும் புழக்கம் 
தலைமுறை வளர்ந்தும் வற்றிடாத வழக்கம் !

அலங்காரம் இல்லத்திற்கு அழகே என்றும் 
சிங்காரம் சிந்தனைக்கு சிறப்பே நிச்சயம் !
வண்ணக் கோலங்கள் எண்ணத்தின் ஏற்றம் 
வாழ்வின் கோலங்கள் வாழ்வியல் மாற்றம்  !

கோலங்கள் மாறுவது கோளத்தில் நிகழ்வு 
காலங்கள் மாறுவது இயற்கையின் நியதி !
எந்நிலை வந்தாலும் எதிர்கொள்க வாழ்வில் 
தன்னிலை தவறாது வென்றிடுக தரணியில் !

கோலத்தில் இணைந்த புள்ளிகள் போலவே 
கோளத்தில் இணைந்து வாழ்க இதயங்களே !
நலமோடு வாழ்ந்திடுக நானிலமே போற்றிட 
உள்ளவரை உதவிடுக உள்ளம் நிறைந்திட !
       0

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.