புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு நவம்பர் மாதம் நடாத்திய கவிதைப் போட்டியில் இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்ற கவிதை


நாகரிகம்
---------------------
அங்கங்கள் அனைத்தும் 
இறுக்கிப் பிடித்து
பாங்கான பருவம்
திமிறிக் கொண்டு
ஆண்களின் கண்கள்

அகல விரிய
எண்ணங்கள் முழுதும்
சபலங்கள் சேர
ஆடைகள் உடுத்தி

அலைகின்ற பெண்கள்
நாளை நமக்கும் 
பெண் பிள்ளைகள் 

உண்டு என்பதை
மறந்திட வேண்டாம்
ஆடவரை வழிகெட
செய்திடல் தகுமா?


பண்பாய் பொறுப்பாய்
நடந்திட்டால் சுகமே
பாரினர் போற்ற
வாழ்தலும் நலமே!

கவித்தீபம் பட்டத்தையும் , சான்றிதழை யும் பெறுகின்றார் -- தமிழ்நெஞ்சம் அமின்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.