புதியவை

கண்ணீர் வடிகிறதே - விஜயகுமார் வேல்முருகன்


கண்ணில் வைத்தேப் பார்த்தீரே
மண்ணில் மாண்பாய் காத்தீரே
பண்ணும் இசையாய் இருந்தோமே
எண்ணம் ஒன்றாய் கலந்தோமே!
அன்பை அள்ளித் தெளித்தீரே
என்றும் மனதில் சுமந்தீரே
நன்றாய் நாளும் வாழ்ந்தோமே
ஒன்றாய் கூடி மகிழ்ந்தோமே!
இரும்பு உடலாய் இருந்தாலும்
கரும்பு மனமாய் இனிப்பீரே
கருமை உருவாய் நிறைந்தாலும்
அருமை அய்யா நீரெமக்கே!
என்றும் உடன்தான் வருவேனே
அன்று உரைத்த வார்தைதான்
இன்று எங்கோப் போனீரோ
நின்று கண்ணீர் வடிகிறதே!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.