புதியவை

போய் வா என்பேன் - மல்லிகா கண்ணன்பிரியாமலா பிரிகின்றாய் ஆண்டே நீ
எப்போது பிரிவாய் என நானும் நினைத்தேன்.
.அறியாமலா
காரியங்கள் ஆற்றுகின்றாய்..
அறிந்தேதான்
அனைத்தையும் நீ அரங்கேற்றுகின்றாய்...
வெறி பிடித்து  மக்களை நீ எரித்தது ஏன்?
குளிர் காட்டி மக்களை நீ குலைத்தது ஏன்?
வரி கட்டும் எங்களை நீ வதைத்ததும் ஏன்?
வாழ்க்கை
அரியாத மக்களை நீ புதைத்ததும் ஏன்?
புரியாத உன்னோடு வாழ்வெதற்கு என்பேன்-
என்னை
அறிந்தவளாம் புத்தாண்டே வா வா என்பேன்

அரியாசனம் அமர்த்தி என்னை அழகு பார் என்பேன்-
2015 தே... நீ
சரியாக இல்லையடி
போய் வா என்பேன்
 2016  மகிழ்விப்பாய் என எதிர்பார்க்கின்றேன் .

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.