புதியவை

உழவனுக்கோர் யோசனை - ரோஷான் ஏ.ஜிப்ரி விஞ்ஞானத்தின் பற்களை
விரலால் தேய்த்துக் கொன்டிருப்பவனை
அஞ்ஞானத்தின் அடுப்பங்கரைக்கு அழை
“செல்போனை” சில நொடி
நிறுத்தி வைக்க நிர்ப்பந்தி
வயல்வெளி காட்டு
வரப்பில் நடத்து
அரிசி எப்படி கிடைக்கிறது என்பதை
அரிச்சுவடாய் சொல்லிக்கொடு
வாய்க்காலை ஓடையை
வாய்ப் பாடாக்கு

மண் பல்கலைக்கழகம் என்பதை
பயிற்றுவி
எருதுகள்தான் இங்கு மூலதனம்
எத்திவை
காமத்தை படிப்பதற்கு முன்
கமத்தை படியென்று கட்டளையிடு
செல்லப் பிள்ளையாய்
சீரழிந்தது போதும்
ஏர் பேனா கொண்டு பூமித்தாளில்
எழுதப்பழக்கு

மண்ணின் கருப்பைக்குள் இருந்துதான்
பசிக்கு பந்தி  கிடைக்கிறது என்று
படிப்பி

அவன் குடும்பத்தையும் கூப்பிடு
விருந்துக்கு நிற்கும் படி வேண்டு
சூரியனுக்கு படையல்
இரண்டாவதாய் இருக்கட்டும் 
முதலில் இந்த
சோம்பேறிகளுக்கு படை!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.