புதியவை

தடாகம் - சரஸ்வதி ராசேந்திரன்

               

செழுங்கவிகள்    பூக்கின்ற      தடாகம்  இது
செந்தமிழ்        மணக்கின்ற    கூடாரம்
பணத்தவர்       இனத்தவர்     பார்ப்பதில்லை
குறைகள்         எவரும்       சொன்னதில்லை
நிறைகள்         ஒன்றால்      பரிமளிப்பு
வளமான         கவிதைகள்      படைத்திட
தளமாய்         துணை நிற்கும்  தடாகம்
புலமைக்கு       மதிப்பளிக்கும்  பாங்கு கண்டு
களமிறங்கி       வருகிறார்     கவிஞரெல்லாம்
இனிய தமிழ்     காக்கின்ற    தடாகத்தொண்டு
என்றும்எவரும்   போற்றும்    அருந்தொண்டு
கவிஞர்கள்      படைப்புகள்   யாவும் அழகு
கவியருவி    கவிதீபம்விருதுகள் வழங்கிடல்சிறப்பு   
இணையே     இல்லாத     இலக்கிய வட்டம்
துணையே     கவிஞரின்    கவி ஊற்றுகள்
போற்றிப்      பாடுவோம்      நாமே இந்த
தடாகப்       பெருமைகளைத்   தானே

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.