புதியவை

தடாகம் -ஆரிபாஅப்துல் றஹூமான்

ஆயகலைகள்
அறுபத்தினான்கில்
அமுதினுமினிய தமிழ்
கொண்டு - அழகுற
கவி புனைந்து
தமிழ் வளர்க்கும்
கலை மகளின்
வலைத் தளமாம்
தடாகம்....
பாரினிலே பார்த்ததுண்டு
பல தடாகம்
அணை கட்டி அதைத் தடுத்து
அல்லி ஒல்லி தாமரையென
அதில் வளர்த்து - சில
காலம் சிறப்புப் பெறும்
தாமரைத் தடாகம்....

கண்டம் தாண்டி
அண்டம் கொண்டு
கவித் தொண்டு புரியும்
சிறப்புறு தடாகம்
கவினுறு நம் தடாகம்...
வறட்சி கண்டால்
வற்றிப் போகும்
நீர்த் தடாகம்...
வலைத் தளத்தில்
கலை வளர்க்கும்
கவித் தடாகம்
நம் தடாகம்....
இலக்கியப் பசியில்
இடர் பல படுவோர்
ஐக்கியமாகும்
இன்பத் தடாகம்
இதற் கென்றோர்
எல்லைகளில்லை...
வயது வரம்புகளில்லை..
சாதி மதம் தேவையில்லை..
இலக்கியச் சிற்பிகளின்
கவிச் செதுக்கல்கள்
சீரிய வழியில்
சிறப்பாய் அமைவதுவே
கருத்தில் கொள்ளும்
கலைத் தடாகம்....
கவித் தடாகம்....
இலக்கியத் தடாகம்...
நம் இன்பத் தடாகம்...
தடாகமே..,
முழுத் தரணியும்
முழங்கட்டும் உன்
திரு நாமம்
அண்டம் காணும் அந்தம்
அன்று வரை உன்
சொந்தம் வேண்டும்
நமக் கென்றும்....

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.