புதியவை

தடாகம் - மு.மணிமேகலை

தமிழை உணர்ந்த கவியின் சிறப்பைத் 
தரணிக் குணர்த்தும் கவித் தடாகம் !
அமிழ்தின் சுவையாய் கவியின் திறத்தை 
அகிலம் உரைக்கும் அருந் தடாகம் !
தாமரை பூப்பது நாமறிந்த தடாகம் -இங்கு 
பாமரக் கவியும் பாருணரும் தடாகம்!
பாரினில் தனி மலர்க் கவிகளை 
மாலையாய்க் கோர்த்தக் கதம்பத் தடாகம்!
கலை இலக்கிய வட்டமாய்த் தடாகம்!
கவிஞர்க ளுக்கோர் விடியலாய்த் தடாகம்!
சிலை வடிக்கும் சிற்பிகளாய் எம்மைச் 
செதுக்கிச் செம்மையுறச் செய்யும் தடாகம்!
முத்தமிழ் வித்தகரைப் போற்றும் தடாகம்!
முயல்கின்ற இளங்கவியை ஊக்கும் தடாகம்!
எத்துணை விருதுகளை ஏற்றமுடன் தந்திங்கு 
முத்திரை பதித்திட்ட முத்தெழில்த் தடாகம்!
சீரிய தமிழ்ப்பணி ஆற்றும் தடாகம்!
கூரிய வாளாய்க் கருத்தினைப் பதித்து 
வாழ்வினைக் கற்பிக்கும் நூலகம் தடாகம்!
வாழ்க தடாகம்!வளர்க தடாகம்!No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.