புதியவை

கலைந்த கனவும் கரையாத நிலவும் - றிஸ்கான் மன்ஸில்


இளந்தென்றல் மேனியை
மெல்ல உரசிட
இனிய கனவின் 
மடியினில்
துயிழ்ந்தேன்

வீட்டு முற்றத்து
மல்லிகையின்
மணத்தினை
நுகர்ந்தவனாய்
தலையுயர்த்தி
தாரகைகளை
தடவிப்பார்க்கிறேன்

ஒளிக்கீற்றுக்களை
சுமந்துசெல்லும்
நிலவினை
இழுத்துக்கொண்டு
ஓடுகிறது சில
மேகக்கூட்டங்கள

மதியின் அழகினில்
லயத்திட்ட என் விழிகள்
இதழோரமாய்
இலேசான புன்னகையை 
காற்றினில்
கலக்கவிட்டது 

பசுக்கன்றின் மடியினில் சுரந்த பால் 
வெண்மையற்று
நிறமற்றவையாய்
சொட்டுகிறது
குவளைக்குள்

நிலவினை ஒருகையால்
பற்றிப்பிடிக்க
மறுகையில்
நிறமற்ற பால்
கலந்த குவளை

நிலவினை
குவளைக்குள்
இரண்டாய் பிளந்து
போட்டு
பாலின்
திரவத்தில்
மதியினை
கரைக்க முற்படுகிறேன்

பாலினை
நிலவுக்கரைசலால்
வெண்மையாக்குவதே
என் துடிப்பு

குவளைக்குள்
சிறைப்பட்ட
நிலவினை
கரங்களால்
கரைக்க
முயன்ற தருனம்
தோழ்பட்டையினை
யாரோ
தட்டிவிட்டார்கள்

கனவு கலைந்தது
இன்னும்
நிலவு
கரையவில்லை.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.