புதியவை

நவீனமயமாக்கள் சரஸ்வதிராசேந்திரன்நவீனமயமாக்கள்

நீத்தாருக்கு 
கருமாதியாம் 
 நவீனமய மாக்கலில்
கூலிக்கு மாரடிக்கும்
கூட்டம் ஒன்று 
வேனில் வந்து இறங்கியது

 விடிய விடியஉருகி உருகி
ஒப்பாரி பாடினார்கள்மைக்கில்
இழந்தவர் விசனப்பட்டாரோ 
இல்லையோ
வீதியில் உள்ளோர்
விடியவிடிய
உறங்காது விசனப்பட்டார்கள்
மைக் ஒப்பாரியால் 


 No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.