புதியவை

நிழல்களுக்கு மட்டும் - குடத்தனையூர் சிவா
நிழல்களே என்னோடு
கூட வாருங்கள்...
களிப்போடு கைகோர்த்து
நன்நடை பழகுவோம்..
பகாத ஊருக்கெல்லாம்
மெதுவாய் போய்வருவோம்...
நாளாகும் சேதி அறியாமல்
நாளெல்லாம் கதை பேசுவோம்..
பாழான நினைவையெல்லாம்-மனம்
பசுமையாக மீட்டிப்பார்ப்போம்..

நிழல்களே என்னோடு
கூட வாருங்கள்...
பயங்களை தூர விரட்டிவிட்டு
பலமோடு மீண்டு வருவோம்..
நயம்பல பேசிக்கொண்டே 
நடிகர்கள் போல் திரிவோம்...
தவங்களை கலைத்துவிட்டு
தரணியையே இரசிப்போம்..
மரங்களையும் நண்பர்களாக்கி
நட்புடனே களிப்போம்...

நிழல்களே என்னோடு
கூட வாருங்கள்..
நீண்ட தூரம் இறக்கைகள்
இன்றியே பறந்து போவோம்..
இரவியோடும் இரகசியமாய்
இரவைப்பற்றி கேட்டறிவோம்...
மரத்துப்போன மனங்களுக்கு
மருந்தும் தேடிப்போவோம்..
மாண்டுபோன மனிதத்தையே
மீண்டும் காணப்போவோம்..

நிழல்களே என்னோடு
கூட வாருங்கள்..
கனவுகள் ஆயிரம்
ஒன்றாக காண்போம்...
நன்றாக வாழ்ந்திடவே
ஒன்றாக வாழ்வோம்...
நிஜங்களை தேடி
நிலவுவரை போவோம்....
அங்காவது அது உண்டா என
அறிந்துவிட்டு வருவோம்...

நிழல்களே என்னோடு
கூட வாருங்கள்....

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.