புதியவை

முகவரியின் தேடல்.கவிதை சஹானா ஜிப்ரி


வாழ்க்கையில் வண்ணம்
சேர்க்கவென
பட்டுத்துயில்கிறேன்
பனித் துளியாய்
இலைகளிலும்....
பூ இதழ்களிலும்
கனிகளிலும்....
முட் காம்புகளிலும்
உடல்களிலும்....
உயிர் மடல்களிலும்
மிகைத்த ஆசையுடன்
மெல்லக் கீழிறங்கி....
நிலம் பட்டு நிறம் கொள்ள
வலிந்து வளைந்து
வழிந்து விழுகையில்
உடல் சிதைந்து
உயிர் விளைகிறேன்...
நிலத்தோடு ஒன்றி
நிலை மாறிப் போகையில்
அணைப்புடனான கடுமையிலும்
ஒரு மென்மையான
கையாழ்கை
எனக்கென்றான வாழ்வை
நான் வாழப் போகிறேன்
துணை எனும் பெயரில்
புதியதொரு துன்பம் வேண்டாம்
வாயில்கள் மூடிக் கொண்டு
சிதறிய இடங்கள் தேடி
எனக்குள் எனை சேமிக்கிறேன்
இனி என்னுள்
உயிர் துடிக்கும் அனுமதி
எனக்கு மட்டுமே
கலையெனும் காட்டில்
நுழைந்து நான்
தொலைந்து போய்....
வேர்களில் விலாசம்
தேடி அலைகிறேன்...
எந்த மரத்தில் ஆழமாய்
உட்சென்று ஊடுருவி...
கக்கங்களில் அரும்பும்
குருத்தின் நுனியில்
மொட்டாய் குடி கொண்டு
பூவாய் புன்னகைப்பதென...
எனக்கென ஒரு தனித்துவம்
அதை தேடியே நகர்கிறேன்
கிழக்கின் காவலன்
தூக்கம் கலைக்கும்
பொழுதுவரை ..
எழுந்த பின் இறந்து...
மீண்டும் ஒரு ஜனனம்
மறுபடியும் என் தேடல்
எங்கே நின்றதோ
அங்கிருந்து ஆரம்பம்..

-முன் பனி-.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.