புதியவை

அச்சம் கொல்(ள்) - பாத்திமா சிமாறா


துச்சமாய் தோன்றிடும்
இச்சைகள் யாதுமே
மொத்தாமாய் நல்லதை
வெட்டியே கொல்லுமுன்
இச்சை மீது நீ அச்சத்தை
வைத்துக்கொள்!

நிந்தனைகள்
சிந்தனையை மென்று
தின்று தீர்க்கும்
உன்னைத்தோல்வி
மீது எற்றுகையில்
வார்தை மீது வந்து நிற்கும்
அச்சம்தனை கொன்று நீயும்
வெற்றி கொள்!
மடமை தன்னை
கட்டவிழ்த்து ஆடவிட்டு
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கும்
மூடர் மீது நீ கொண்ட
அச்சம்தனை துச்சமாக தூக்கி எறி!
எக்கணமும் மடமையெனும்
அச்சத்தினை நிதமும் கொல்
அச்சமெனும் வார்த்தையினில்
மிச்சமுள்ள மாந்தரிடம்
வெற்றிநிலை எட்டிப்போகும்!
தரை மட்டத்தினில் மண் கவ்வும்
இழிவு நிலை நிலைத்திடாமல்
அச்சமெனும் அட்டைக்கத்தி
வெட்டி உன்னை கொல்லும்
மாயை அழித்திதடவே
முப்பொழுதும் அச்சம்
உன்னை கொள்ளும்முன்னே
அச்சம் தனை முந்தி "கொல்"!!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.