புதியவை

தனிமையின் தவிப்புகள்*டாக்டர் ஆரிப்


தனிமையின் தவிப்புகள்*டாக்டர் ஆரிப்

தனிமையை யோசித்தேன்
தனிமையில் உணர்ந்தேன்
தனிமையின் தவிப்பை.
உழைப்பதற்கு விமானமேறி
உழைத்துக் களைத்து
விடுமுறையில் வந்திடுவார்
விமானமேறி ஊருக்கு.
ஒன்றிரண்டு மாதங்கள்
விடுமுறையில் ஊர் சுற்ற
பலர் கண்களும் மொய்த்திட
பேசி முடித்திடுவார் மாங்கல்யம்.
முதலிரவு முடிந்ததோ இல்லையோ
விடுமுறை முடிந்திருக்கும்
கஜானாவும் காலியாகிட
மீண்டும் ஏறிடுவார் விமானம்
தனிமையில் தன் துணையை
தவிக்க விட்டு விட்டு.
இல்லாத தனிமை ஏற்பு
இருந்தும் இல்லாத் தனிமை
வேதனையிலும் உச்சம்
இதை உணராப் பெற்றவரும்
சுமையைத் தான் இறக்குவர்
சுமையொன்றை ஏற்றிடுவர்.
கைக்கெட்டியது வாய்க்கு
எட்டவில்லையே என்றவளும்
தனிமையில் தவிப்பதை
யார் தான் யோசிக்கிறார்.
தவிப்புக்களைத் தவிர்த்திடலாம்
சந்தோசமாய் நடித்திடலாம்
இல்லத்தில் பேசி மகிழ்ந்திடலாம்
ஆனால் அவள் இல்லறமது
தனிமையில் படும் தவிப்புகள்
கவிஞனிடத்திலும் இல்லை
வார்த்தைகள் கவிவடிக்க.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.