புதியவை

எரியும் மனசு--றிப்கா அன்ஸார்--வன்புணர் கொடுந்தணலும்
வழி நெடுகே உயிரிழப்பும்
நாளும் நடக்கிறதையா
நமது சொந்தம் நசிகிறது.
விழிநீர் கசிந்து பாதம் நனைய
விந்தையாய் மனசு எரிகிறது!

பணமுதலைகள் சமுகத்தில் வேரூன்றி
பஞ்சாய் விரட்டும் நம்மவர்களை
காமுகர் வலையில் சிக்கிடாமல்
காத்திட்டால் நம் சிறுசுகளை
எரியும் மனசு என்றுமே
எமக்குள் விலகிடும் நன்றாய்!

கண்ணகிகளுக்குக் களங்கமாம்
மாதவிகளுக்கு மகுடமாம்
விலங்கிட்ட கைகளில் வெற்றிக் கொடி!
வென்றிட்ட கைகளில் வெற்றுக் காகிதம்!
எரியுது மனசு!

திருடனின் கைகளில் திறப்பு!
குருடனின் கைகளில் விளக்கு!
போலிகளுக்குப் பொன்னாடை!
பொற்குடங்கள் சாக்கடையில்!
அழிவுக்கு இவையெல்லாம் ஆருடமோ?
எரியுது மனசு!

மனிதம் மரணப்படுக்கையில்!
மனிதா! மறை வழியை நீயேற்றுப்பார்!
உருவத்தை மாற்றாதே!
உள்ளத்தை மாற்றிப்பார்!

எரியும் மனசுகள் இதமாகும்
இறைவனின் சாந்தி எமக்குக் கிட்டும்.
பாதகங்கள் மலிந்த இப்பாரினில்
பரிதவித்து நிற்கிறோம் துயருடன்
அடிமை விலங்குடைத்த மாந்தராய்
அல்லலுறமாட்டோம் என
சிகரம் தொடும் மனசுகளாய்
சிந்தையுடன் உயர்ந்திடுவோம்!

எள்ளளவும் வஞ்சனைகளை
எமக்குள் நினைக்காமல்
அனுதினமும் நன்னிலைகள்
அருமந்தமாய் அமைகையில்
ஆனந்தம் பொங்குமே
அருளாய் எம் மனசு எரியாமல்!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.