புதியவை

சொன்னார் வந்தவர்-இழந்தைசொன்னார் வந்தவர்-இழந்தை 

எக்கூட்டத்திலும் எப்பொருள் பற்றியும்
வெளுத்துக் கட்டும் வித்தகன் அமைச்சன்
சமயா சமயம் சமயம் பற்றியும் 
தன்கை வரிசையைத் தானே அவிழ்ப்பான்


அய்யா இந்த அரசியல் வாதிகள்
நாடக மேடை நடிகர்கள் தமைவிட
வேஷம் போடாமல் வேடிக்கை காட்டுவர்
அரசியல் வாதி அறிஞனோ இல்லையோ

பூதக் கண்ணாடி பொருத்தப் பட்டே
அறிவாளி யாக்கி அவனைக் காட்டுவார்
அதிகம் புகழ்பெறா அரசியல் வாதி
அலுவலகம் ஒன்று அமைத்துவைத்திருந்தார்

அன்றொரு நாளில் அவரைத் தேடி 
வந்தார் ஒருவர் வந்தவர் முன்னே
இல்லாப் பெருமையை இருப்பதாய்க் காட்ட
தொலைபேசி தன்னைத் தூக்கிப் பிடித்தே

சுறுசுறுப் பாயதில் பேசத் தொடங்கினார்
“நாளைக்கு மாலை லண்டன் பயணம்
அங்கிருந்தேபின் அமெரிக்கா போகிறேன்
வெள்ளை மாளிகையில் விருந்துக்கழைத்துளார்

திரும்பி வரவோ சில நாள் ஆகும்
என்று சொல்லி எதிர்நின் றவரை
ஏறிட்டுப் பார்த்தே” என்ன வேண்டும்?
சீக்கிரம் சொல்லு. சென்றிடவேண்டும்”
 
பலப்பல பணிகள்” பகர்ந்தார் தலைவர்
இந்த டெலிபோன் இயங்கிட விலையென
புகார் வந்ததால் புறப்பட்டு வந்தேன்
தொலைபேசி ஊழியன் “ சொன்னார் வந்தவர்
அரசியல் வாதிக்கு அசடு வழிந்ததே!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.