புதியவை

யோகம் பக்தி -ச.சுதாகர்

யோகம்
தலையில் கனம்கபம் தரும் மடம்;
மடியில் கனம்மலம் தரும் சினம்;
இடையில் மனம்வலம் தரும் துன்பம்,
விலக நலம்தரும் யோகம் பழக,
நிலவும் வாழ்வில் சுகமே தினமே.

பக்தி

நினைத்த காரியம் முடித்திட பக்தியில்
எடுத்த முயற்சி தடை பட
வைத்த மனிதனோ, சகுனமோ,சூழலோ
தடுத்த கடவுளே! வரப்போகும் இழப்பையே.


ச.சுதாகர்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.