புதியவை

"இதுதான் வாழ்க்கை"-மீ.விசுவநாதன்

"இதுதான் வாழ்க்கை"-மீ.விசுவநாதன்
பொதிய மலைக்குப் போறேன் – என்
புருசங் கூட நானும்!
அதிக ஆசை இல்ல – சேந்து
அருவி குளிச்சி வாறேன்!
மஞ்சப் பூசி நானும் – அந்த
மதகு நீரில் நிப்பேன்!
பிஞ்சு விரலப் பிடிச்சு – அவர்
பேசச் சிலையா நிப்பேன்!

கடல முட்டாய் வாயில் – வச்சுக்
கடிச்சுக் கடிச்சுத் தருவேன்!
சொடல மாடன் முன்னே – அவர்
சொகத்த வேண்டிக் கிடுவேன்!
ஆத்துத் தண்ணி போல – தேன்
அன்பு சொட்டும் புருசன்!
தோத்துப் போக மாட்டேன் – அவர்
தோளக் கட்டி நடப்பேன்!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.