புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு மார்ச் மாதம் 2016 நடத்தியஉலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டி யில் மூன்றாவது இடத்தைப் பெற்று கவின் கலை பட்டமும் சான்றிதழும் பெறுகின்றார் நஸீமா ரினோஸா (ஈழத் தென்றல்)

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு  மார்ச்  மாதம் 2016  நடத்தியஉலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டி யில்  மூன்றாவது  இடத்தைப்   பெற்று கவின் கலை   பட்டமும் சான்றிதழும் பெறுகின்றார் 
                                               நஸீமா ரினோஸா (ஈழத் தென்றல்


வாக்குத் தவறாத நாக்கு.
``````````````````````````````````````
வாக்குத் தவறாத நாக்கு, 
எல்லோர்க்கும் அமையுமா நோக்கு.. 
எளியோரை ஏய்க்கும் போக்கு, 
அழகில்லை சான்றோர் வாக்கு!
கத்தியின்றி காயம் செய்யும், 
சடுதியாய் பொய்யுரைக்கும், 
கொடுத்த வாக்கு மாறும், 
சகதியே இந்த நாக்கு!
வாய்மை காக்கும் எண்ணம், 
வருவதில்லை ஏனோ.. 
வாழ்க்கையின் தேடலாலே 
வந்த வினையிது தானோ?
நாவடக்கம் கொள் என்றே 
பெரியோர் சொன்ன வாக்கு.. 
பொய்யல்ல கண்டாய் 
வாய்மையில் திருப்தி கொள்ளு!
சான்றோர் சொன்ன சொல்லு, 
தவறாது என்று கொள்ளு..
வாக்குத் தவறி வாழும் 
எண்ணம் தன்னை கொல்லு ! 
வாக்குத் தவறாத நாக்கு. 
நன்மை பயக்கும் உனக்கு!
நாள்தோறும் நன்மை என்றும் 
தவறாது, இறைவன் கணக்கு!

நஸீமா ரினோஸா (ஈழத் தென்றல்)

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.