புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு மார்ச் மாதம் 2016 நடத்தியஉலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டி யில் முதலாவது இடத்தைப் பெற்று கவியருவி பட்டமும் சான்றிதழும் பெறுகின்றார் கலாபூசணம். நூருல் அயின் நஜ்முல் ஹுசைன்

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு  மார்ச்  மாதம் 2016  நடத்தியஉலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டி யில் முதலாவது  இடத்தைப்   பெற்று      கவியருவி  பட்டமும் சான்றிதழும் பெறுகின்றார் 

                                  கலாபூசணம். நூருல் அயின் நஜ்முல் ஹுசைன்
 தலைப்பு .. வாக்குத் தவறாத நாக்கு

தலைப்பே நல்லாத் தான் இருக்கு-அதனால்
தலைப்பட்டேன் கவிதை எழுத உமக்கு
தைரியமாய் என் பேனா தூக்கி-நான்
தந்திடுவேன் நல் கவிதையாக்கி
வாக்குத் தவறாத நாக்கு-அது
வாய்க்கப்பெற்றால் நற்பேறு
மூக்கினில் கைவைக்கும் அளவு -நீ
முழுமதியாய் வாழ்ந்துத் தான் பாரு
மூத்தவர்கள் விரும்புவதோ பாக்கு-அந்த
பாக்குடன் வெற்றிலையும் சேர்த்து
ஊக்கமுடன் உண்பதே அவர் பாங்கு-இதை
தடுத்திட்டால் அவர்கள் மனம் சோர்வு!
தேர்தல்கள் வந்தாலோ கேட்டு வாக்கு-
அபேட்சகர்கள் அளித்திடுவர் வாக்கு-அதை
அதைச் செய்வோம் இதைச் செய்வோம்என்று -அதை
கேட்டாலே பலருக்கு வயிற்றுப் போக்கு
நாக்கிற்கு முள் இல்லை என்றே-அதன் 
போக்கிற்கே விட வேண்டாம் என்றும்
வாக்குத் தவறாமல் நாம் வாழ்ந்தால் 
வையத்தில் வென்றிடலாம் நன்றே!
வாக்குத் தவறாத நாக்கினை தான் -
வள்ளல் நபி நாதரும் வேண்டி நின்றார் -தூர 
நோக்குக்கொண்டு நாளுமே நாம்-நம்
நாக்குகளை நல்ல படி பேணிடுவோம்!!
கலாபூசணம். நூருல் அயின் நஜ்முல் ஹுசைன்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.