புதியவை

"ஸ்ரீராம காதை" - (மீ.விசுவநாதன்)


       
மானுடனாய்ப் பிறந்த மாலின்
வாழ்வதனைக் காதை சொல்லும் !
தானுடைய எண்ண வீம்பும்
   தம்பியரின் நல்ல பண்பும்
வானுயர ஓங்கி நிற்கும்
   வானரத்தின் ஞான வாக்கும்
தேனுயிராம் காதல் கொண்ட
   தெய்வமகள் தேர்வு முண்டு !

வான்பறக்கும் கழுகும்கங்கை
   மாலுமியாம் குகனும்காட்டில்
தானிருக்கும் கரடி யென்ற
   சாம்பவனும்பொன்போல் மாய
மானிருக்கும் பர்ண சாலை
   மாமுனிகள் வாச முண்டு !
கூனிருக்கும் கொள்கை கொண்ட
   கூனிகளும் இருப்ப துண்டு !

காமனுக்கே உள்ளம் தந்து
   காலனிடம் சென்றோ ருண்டு !
மோகமதைக் கொன்று விட்ட
    மூத்தவர்கள் நிறைய வுண்டு !
சேமமதைப் பெறுவ தற்கு
  சீதையவள் கருணை யுண்டு!
ராமனது கதையில் தானே
   ரத்தினமாய் தர்ம முண்டு !   

(அறுசீர் விருத்தம்:
அரையடி வாய்பாடு: கூவிளங்காய், மா,மா)
(ஸ்ரீராம நவமி தினம்-15.04.2016)

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.