புதியவை

வாக்குத் தவறாத நாக்கு M.J.N.Faariza (Riza Yousuf)

                                                 M.J.N.Faariza (Riza Yousuf)
அர்த்தமற்ற பேச்சுக்கள்
அசரீரியான கற்பனைகள்
மதிப்பற்ற வாதங்கள்
யோசிக்காமல் உளறிடும் நாக்கு-
அதுவே என்றும் எமன் சிலருக்கு
பார்ப்பவர் போடுவர் தப்புக்கணக்கு
பகைவரே கடைசியில் எஞ்சிடும் அவனுக்கு
காதலித்து கதை பேச
கொடுத்திடும் வாக்கு
கற்புகள் தொலையும்
வரை மாறாது போக்கு
தொட்டுப் பேசி விட்டுப்
போவான் பொறம் போக்கு
தொடரும் அடுத்து கலி காலம்
வாழ்வில் அவளுக்கு
சொற்கள் எனும் பெயரில்
முற்களை உதிரும் நாக்கு
செல்களாய் நெஞ்சை
துளைத்திடும் தீய போக்கு
சட்டென முடிவெடுத்து
உமிழ்ந்த்திடும் அமில வாக்கு
சுட்ட பின் ஆறாத புண்
மாறாது கடைசிவரை பிணக்கு...
சகுனம் பார்த்து
கொடுத்திடும் வாக்கு
சகலதும் இழந்தாலும்
மாறாதிரு உன் போக்கு
மறந்தேனும்
மறந்துவிட்டால் உன் வாக்கு
மௌனமாய்
அடக்கியாளட்டும் உன் நாக்கு

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.