புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் - கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு ஏப்ரல் மாதம் 2016 நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில் முதலாம் இடமாக தெரிவு செய்யப்பட்டு கவியருவி பட்டமும் சான்றிதழும் பெறுகின்றார் கவிஞர் Dr.ராஜாராம் ராமமூர்தி -அமெரிக்கா:


தலைப்பு - பாட்டெழுதும் பாவலன் கை

கலிவெண்பா
பாட்டெழுது பாவலா பாங்காய் எழுதிங்கே
பாரதிரப் பாட்டெழுது பாவலா பாங்காய்நீ
வாட்டலாம் வேதனைகள் தந்துனை நாளும்
வறுமைத்தீ - ஆனாலும் வேகாது பாட்டெழுது
பாவலா உன்கையில் நீபிடித்த கோலெழுதும்
நல்லெழுத்து நாளைவரும் சந்ததிக்கு நல்வழியைக்
காட்டும் அதனாலே பாட்டெழுது பாவலா
பாரதிரப் பாட்டெழுது பாரதிபோல் நீஎழுது
சேட்டைபல செய்திங்கு ஊரெல்லாம் சீரழிய
நாட்டின் நலன்மறந்து கேடுதரும் தீச்செயல்கள்
நாளும் புரிகின்ற பாவியர்தாம் ஓடிவிடப்
பாரதிரப் பாட்டெழுது பாவலா பாங்காய்நீ
உன்னெழுத்தில் ஊருய்யும் பார்

Dr.ராஜாராம் ராமமூர்தி -அமெரிக்கா:

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.