புதியவை

உன் இசங்களிலொன்று.-ரோஷான் ஏ.ஜிப்ரி

                                                               .-ரோஷான் ஏ.ஜிப்ரி
 

உன் வல்லமையின்
பெருங்கணக்கு
தேடியலைந்து இணை சேர்ப்பது

நிறம்,உயரம்,
கூர்க் கொம்பு குதி நீளம்
கருங் கழுத்தன்,கழுத்தேரி
திரண்ட மிடுக்கு என
ஒரு கசனா கவனிப்பின் பின்
தேர்ந்து விடுகிறாய்
வெற்றிக் களிப்போடு
 
புதிதில் பூசி மெளுகுகிறாய்
நலமடிக்கிறாய்
கொம்புகளுக்கு கூர் தீட்டி
வர்ணம் பூசி வடிவமைக்கிறாய்
லாடம் பூட்டுகிறாய்
மணி கட்டுகிறாய்
நுகம் வைக்கிறாய்
ஏர் கட்டுகிறாய்
சுமை ஏற்றுகிறாய்
கூடவே ஏறி குந்தியும் விடுகிறாய்
 
 
மூக்கணாங் கயிற்றை
தன்வசம் வைத்திருக்கும் நாளில்
உன் இழுவைக்கெல்லாம் இழுபடும்
பேசா மடந்தைகளான எம்மீது
பிரியமாய் ஒரு நொடியேனும்
வாழ்வை சூரையாடியது பற்றி
நீ ஜோசித்திருக்கிறாயா?
 
இறுதியாய்...,வலு இளக்கும் கணம்
வசையால் வைது
அடிமாட்டு விலைக்கு
தள்ளி விடும் மனசு
உனக்கே உரித்தான
இசமாகி விடுகிறதே எப்படியது?

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.