புதியவை

"சுடலையாண்டி" (மீ.விசுவநாதன்)

    "சுடலையாண்டி" (மீ.விசுவநாதன்)
         
ஊருக்கு வெளியிலே சுடலை - அங்கு
உயிரோடு வாழ்கிறா(ன்) ஒருவன்
நீராலே ஆனதாம் உடலை - விழி
நெருப்பிட்டுப் பொசுக்குறா(ன்) ஒருவன் !


வீபூதிச் சாம்பலால் அழகை - ஒளி
விளக்காகச் செய்கிறா(ன்) ஒருவன்
மேதாவி பாமரன் வரவை - சிவ
விருந்தாக அழைக்கிறா(ன்) ஒருவன் !

பேசாமல் பேசியே உயிரை - தன்
பிடிக்குள்ளே வைக்கிறா(ன்) ஒருவன்
தூசான உலகென உணர - திரு
ஓடுதனைக் காட்டுறா(ன்) ஒருவன் !

தானெனும் அகந்தையே அழிய - சிவத்
தண்மையுடன் அணைக்கிறா(ன்) ஒருவன்
தூயதோர் இறைமையே வழிய - எங்கும்
துடிப்போடு இயங்குறா(ன்) ஒருவன் !

நானவனை உணர்கிற வழியை - சிவ
நாமத்தா(ல்) ஓதினா(ன்) ஒருவன்
ஆனதனால் அடங்கினே(ன்)அகத்தில் - சிவ
அமுதாகக் கிடக்கிறா(ன்) ஒருவன் ! 

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.