புதியவை

நோன்பு டாக்டர் மு. அ. காதர் (ஆடிட்டர்) - தலைவர், ஜமால் முஹம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம், சிங்கப்பூர்

நோன்பு டாக்டர் மு. அ. காதர் (ஆடிட்டர்) - தலைவர்ஜமால் முஹம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம்சிங்கப்பூர்
விஷப்பரிட்சைகளுக்கு மத்தியில்
ஒரு விஷேசப் பரிட்சை!
ஏழையின் வயிற்றை
எடுத்துக் காட்டும் எக்ஸ்ரே!
இந்த பட்டினியில்தான்

ஆன்மாவின் வயிறு நிரம்புகிறது!
வயிற்றில் அடிப்பவனை
வயிறு அடிக்கிறது!
சுமக்கும் வயிறு புனிதமானது
இன்று சுமக்காத வயிறும்
புனிதம் பெறுகிறது!
அன்று கூலி கிடைத்ததால்
வயிறு நிரம்பியது
இன்று காலி வயிற்றினால்
கூலி நிரம்பியது!
வயிற்றுக்கு கஞ்சி வேண்டும்
நோன்பு நாட்களில் 
கஞ்சிக்கு வயிறு வேண்டும்
இது இறையோடு உரையாட
குடல் எழுதும் மடல்
புனித ரமலானே வருக வருக!
புவியில் ரஹ்மானின் அருளைத் தருக!


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.