புதியவை

போற்றுவார் போற்றட்டும் புழுதிவாரித் தூற்றுவார் தூற்றட்டும் எனது நலப்பணி தொடரும் குறைகளை புதைத்து நிறைவுகள் காணுங்கள் என்னை மதிக்கும் உறவுகள் வரலாம் மகிழ்சசி தரலாம் -நன்றி அழைப்பது -உங்கள் கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி

போற்றுவார் போற்றட்டும் புழுதிவாரித் தூற்றுவார்தூற்றட்டும்

 எனது நலப்பணி தொடரும்

குறைகளை புதைத்து நிறைவுகள் காணுங்கள்

என்னை மதிக்கும் உறவுகள் வரலாம் மகிழ்சசி தரலாம்

-நன்றி

                        அழைப்பது -உங்கள் கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி
No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.