புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு 2016 ஜூலை மாதம் நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில் இரண்டாம் இடமாக தெரிவுசெய்யப்பட்டு "கவித்தீபம்பட்டமும்சான்றிதழும்பெறுகின்றார் - பாஸித் மருதான்-

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு   2016 ஜூலை மாதம்  நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில்   இரண்டாம் இடமாக தெரிவுசெய்யப்பட்டு  "கவித்தீபம்பட்டமும்சான்றிதழும்பெறுகின்றார் -   

                            
                   
                                                                 பாஸித் மருதான்- 
                       தலைப்பு:-விபச்சாரத்திலிருந்தும் விலகிடுவோம்

மங்கை யவள் கொங்கையினை
மறைத்து மானம் காத்திடனும்
சங்கை யில்லா ஆடையது

சங்கட மென உணர்ந்திடனும்
வங்கை செய்வார்க்கு வரமற்றபடி
வாழ்வை அவ ளமைத்திடனும்
சங்கைமிகு தீனுல் இஸ்லாம்
சொல்லிய வழி நடந்திடனும்..!

பெண்களை உற்று நோக்குதல்
பெருந் தவறென புரிந்திடனும்
எண்ண மதைத் தூய்மையாய்
எப்பொழுதும் நாம் வைத்திடனும்
உணர்ச்சிக்கு மதிப் பளிக்காது
உன் பார்வையினை தாழ்த்திடனும்
அண்ணலார் வாழ்ந்திட்ட வழி
அன்றாடம் பற்றி வாழ்ந்திடனும்..!

இல்லறமல்லாது இச்சை தீர்ப்பது
இறை வழி அல்லவன்றோ
கல்யாணம் விபச்சாரத்தி லிருந்தும்
கல்பைக் காத்திடு மன்றோ
நல்லவையேவி தீயன தவிர்த்திடேல்
நரகி லிருந்து விடுதலையன்றோ
வல்லவ னல்லாஹ்வைப் பயந்து
விபச்சாரத்தி லிருந்தும் விலகிடுவோம்..!

-பாஸித் மருதான்-

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.