புதியவை

பொறுமையுடன் கேட்டுப்பாருங்கள் ![ எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா ]


     
பொறுமையுடன் கேட்டுப்பாருங்கள் !

[ எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா ]


   இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் - அவன்
     இல்லையென்று சொல்லுவதில்லை
     கருணையுடன் கேட்டுப்பாருங்கள் - அவன்
     காட்சிதர மறுப்பதுமில்லை 
 
      ஆணவத்தை அகற்றிப்பாருங்கள் - அவன்
      அரவணைக்கக் கரத்தைநீட்டுவான்
      நாணயாமாய் நடந்துபாருங்கள் - அவன்
      நாளுமெங்கள் அருகில்வந்திடுவான்
 
     உணர்வுகொண்டு பாடிப்பாருங்கள் - அவன்
     உள்ளமதில் வந்துநின்றிடுவான்
     தெளிவுடனே தினமும்தேடுங்கள்  - அவன்
     சீக்கிரமாய் உதவவந்திடுவான்
 
     ஏழ்மைதனை இரங்கிப்பாருங்கள் - அவன்
     எங்களுடன் இணைந்துநின்றிடுவான்
     தோழமையாய் இருந்துபாருங்கள் - அவன்
     துயர்துடைக்க வந்துநின்றுடுவான்
 
     கண்மணியே என்றுபாடுங்கள் - அவன்
     கருணைமழை பொழிந்துநின்றிடுவான்
     கண்ணீரால் நனைத்துப்பாருங்கள் - அவன்
     காலமெலாம் உதவிநின்றிடுவான்
 
     சினமதனை அகற்றிப்பாருங்கள் - அவன்
     தனைமறந்து பக்கம்வந்திடுவான்
     தனிமையிலே இருந்துபாருங்கள் - அவன்
     இனிமையெலாம் தந்துநின்றிடுவான்
 
     காதலுடன் பாடிப்பாருங்கள் - அவன்
     கணப்பொழுதில் வந்துநின்றிடுவான்
     சோதியென நினைத்துப்பாடுங்கள் - அவன்
     சுகமனைத்தும் தந்துநின்றிடுவான்
 
    நெறியுடனே நின்றுபாடுங்கள் - அவன்
    நீதிதர மறுப்பதுமில்லை
    பொறுமையுடன் கேட்டுப்பாருங்கள் - அவன்
    பூரணமாய் தந்துநின்றிடுவான்
 

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.