புதியவை

கைகோர்த்துக் காத்துநிற்போம் - எம் . ஜெயராமசர்மா


    பசித்திருந்தார் தனித்திருந்தார்
    விழித்திருந்து செயற்பட்டார் 
    பழிபாவம் தனைவெறுத்து
    பக்குவமாய் வாழ்ந்திருந்தார் !

    தனக்கெனவே பலகொள்கை
    இறுக்கமாய் கடைப்பிடித்தார்
    தளர்ந்துவிடும் வகையிலவர்
    தனைமாற்ற விரும்பவில்லை !

    பொறுப்புகளை பொறுமையுடன்
    பொறுப்பேற்றே ஆற்றிநின்றார்
    வெறுத்தாலும் பலவற்றை
    விருப்பமுடன் அவர்செய்தார் !

    மற்றவரை மனம்நோக
    வைக்காமல் இருந்துவிட
    மனதளவில் வேதனையை
    வைத்துவிட்டார் மாமனிதர் !

   தன்வீட்டை நினையாமல்
   தாய்நாட்டை நினைத்துநின்றார்
   தாய்சொல்லைத் தட்டாத
   தனயனாம் காந்திமகான் !

   தாய்சொல்லே வேதமாய்
   தான்மனதில் கொண்டதனால்
   தாய்நாட்டின் விடுதலைக்காய்
   தனையிழக்கத் துணிந்துநின்றார் !

   உடையை மாற்றினார் உணவை மாற்றினார்
   படையை மாற்றினார் பாதைகூட மாற்றினார்
   ஆயுதத்தை மாற்றினார் அஹிம்சைதனை ஏற்றினார்
   அகிலம்பார்த்து வியந்துநிற்க அரக்கத்தையும் ஓட்டினார் !

   நீதிபார்த்து நின்றுநின்று நிமிர்ந்து செயலாற்றினார்
   சாதிபேதம் தனையுடைத்து சமத்துவத்தைப் போற்றினார்
   பாதியாடை தானுடுத்தி பார்வியக்க செய்திட்டார்
   பாரதத்தை மீட்டெடுத்த பாரதத்தின் பொக்கிஷம் !

   பண்புகாத்து பலரும்போற்ற பாரதத்தை உருவாக்க
   பட்டபாடு கொஞ்சமல்ல காந்திமகான் வாழ்வினிலே
   காந்திபட்ட பாடெல்லாம் கடுகளவு நினையாமல்
   காற்றிலே பறக்கவிட்டு கவலையின்றி திரிகின்றார்  !

    நீதியொரு பக்கம் நிட்டூரம் மறுபக்கம்
    சாதியொரு பக்கம் சதிகாரர் நாற்பக்கம்
    கள்ளமில்லா சிரிக்கின்ற காந்திபடம் காசுதனில்
    கள்ளப்பண முதலைகளோ நல்லவராய் உலவுகிறார்  !

    காசுபற்றி நினையாத காந்திமகான் இப்போது
    காசுதனில் இருந்தாலும் கவலையுடன் தானிருப்பார் 
    காந்திதனை காசில்வைத்து கலப்படங்கள் செய்வாரை
    காந்தி ஜயந்திதனில் கல்லெறிந்து கொல்லல் வேண்டும் !

    மதுவெறுத்த காந்திமகான் மனம்மகிழ வைப்பதற்கு
    மதுக்கடையை ஒழுத்துவிட மனதிலெண்ணம் வருமாயின்
    புதிதான பாரதத்தை பூமியிலே கண்டிடலாம்
    அதுதானே காந்திமகான் ஜயந்திக்கே  அர்த்தமாகும்  !

    கொடியேற்றம் மலர்வளையம் கொண்டாட்டம் பேச்சரங்கம்
    வெளிவேஷம் எல்லாமே காந்திக்குப் பொருத்தமல்ல
    பழிபாவம் தருகின்ற பாதகங்கள் தனையொழித்து
    பாரதத்தை மீட்டுவிட்டால் காந்திக்குப் பெருமைவரும் ! 

    காந்தி ஜயந்திதனை கருத்துடனே மனத்திருத்தி
    காந்தி மனம்விரும்பும் காரியங்கள் செய்துநிற்போம்
    காந்தி மகான் கண்டெடுத்த கண்ணான சுதந்திரத்தை 
    காந்தி மகான் வாழ்த்திநிற்க கைகோர்த்துக் காத்துநிற்போம் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.