புதியவை

காத்துவிட வருவீரா ! ( எம் . ஜெயராமசர்மா... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )


                                ( எம் . ஜெயராமசர்மா... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )


                                                              காத்துவிட வருவீரா !
வீரத்துறவியே நெஞ்சிலே ஆன்மீக
    சாரத்தை நிறைத்தவரே
 பாருக்கு வேராகி பக்குவத்தை

  ஊருக்கு உரைத்தவரே
ஞானத்தின் திருவுருவே வாழ்வில்
      மோனத்தைக் கண்டவரே
நால் வேதத்தை உள்வாங்கி
      நல்வாழ்வுக்கு அளித்தவரே !


  பாரதத்தாய்  ஈன்றெடுத்த பண்புளமே
       பார்வியக்க பலபகன்ற பகலவரே
  ஊரலைந்து நெறிவளர்த்த உத்தமரே
        உண்மையினை உணரத் துடித்தவரே
  சீரான குருதேடித் திருந்தவரே
          சிறப்புடனே உபதேசம் பெற்றவரே
  பாரைவிட்டு விரைவாக சென்றவரே
          பார்பிழைக்க அழைக்கின்றோம் வருவீரா !


  சமயநெறி அத்தனையும் பார்த்துவிட்டு
       சரியான நெறிதேர்ந்து சொன்னவரே 
  சராசரி சாமியார் தமைவெறுத்து
         சன்மார்க்க தொண்டனாய் நின்றவரே 
  உலகினுக்கு புதுக்கருத்தை உரைத்தவரே 
          ஒவ்வாத அத்தனையும் வெறுத்தவரே
   நிலவுலகில் நிலையாக நிலைத்தவரே
           நீழ்புவியை காத்துவிட  வருவீரா !


   

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.