புதியவை

" ஆ" கலாம்- எம்ஜெயராமசர்மா
        அப்பா ஆகலாம் அம்மா ஆகலாம்
        
அன்பொடு குழந்தைகளை அணைத்துமகிழலாம்
        
உழைத்து மகிழலாம் உண்டு மகிழலாம்
        
ஊருக்கு உபதேசமும் செய்தும் மகிழலாம் 

        
வீடும் கட்டலாம் விருந்தும் வைக்கலாம்
        
விலைக்கு அத்தனையும் வாங்கியும் வைக்கலாம்
        
நூலும் எழுதலாம் நூறுபரிசையும் வாங்கலாம்
        
ஆளும் பேருமாய் ஆட்சியும் செய்யலாம்

        
கவிஞன் ஆகலாம் கலைஞன் ஆகலாம்
        
கற்களைக் குடைந்து நல்சிற்பி ஆகலாம்
   
     வீரன் ஆகலாம் வெற்றி குவிக்கலாம்
        நாளும் பேருடன் நன்கும் உலவலாம்

        
இப்படி ஆகலாம் அப்படி ஆகலாம்
        
என்றெலாம் நினைப்பு உள்ளத்தில் எழலாம்
        
அப்துல் கலாம் போன்று ஆகலாமென்று
        
அனைவரும் நினைத்தால் அதுநல்ல நினைப்பே 

        
அப்துல் கலாம் ஆகலாம் எனநினைத்தால்
        
மனிதன் ஆகலாம் புனிதன் ஆகலாம்
        
மனித குலத்துக்கே வழிகாட்டி ஆகலாம்
        
ஆதலால் ஆகுவோம் அப்துல் கலாமாக !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.