புதியவை

தாரணி யெங்கும் தமிழ் வாழ ,தமிழ் வளர தன்னை அர்ப்பணித்து ,தியாகங்கள் பல புரிந்து நற்சேவையாற்றி வரும் தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் கல்வி ,கலை ,கலாசார பன்னாட்டு அமைப்பின் அமைப்பாளர் கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி அவர்களின் நற்சேவையினைப்பாராட்டி கலாபூஷணம் எஸ் .எஸ் .எம் றபீக் அவர்கள் கரங்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம்

                                      கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி
தாரணி யெங்கும் தமிழ் வாழ ,தமிழ் வளர
தன்னை அர்ப்பணித்து ,தியாகங்கள் பல புரிந்து
நற்சேவையாற்றி வரும் தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம்
கல்வி ,கலை ,கலாசார பன்னாட்டு அமைப்பின் அமைப்பாளர்
கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி அவர்களின் நற்சேவையினைப்பாராட்டி 
கலாபூஷணம் எஸ் .எஸ் .எம் றபீக் அவர்கள் கரங்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு
வழங்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னம்


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.