புதியவை

  செப்டம்பர் 17, 18 ஆம் திகதிகளில் சிங்கப்பூரில் இடம்பெற இருக்கும் எழுத்தாளர்
விழாவில் 
              "அயலகக் கவிதைக் குயில்கள் - நூல்"

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.