புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் - கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு செப்டெம்பர் மாதம் 2016 நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில் சிறந்த கவிதையாக தெரிவு செய்யப்பட்டு கவினெழி பட்டமும் சான்றிதழும் பெறுகின்றார் தமிழ் மொழிப் பாவரசன் ஒ.சுந்தரமூர்த்திஉலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதை போட்டி செப்டெம்பர் மாதம் 2016
போட்டி இலக்கம் -82
தலைப்பு -சும்மாயிரு.

எண் சீர் ஆசிரிய விருத்தம்

வீண்பேச்சுப் பேசிநிதம் என்ன கண்டாய்?
வில்லங்கம் பலசெய்ய நாடு கின்றாய்
காண்கின்ற நன்னிலத்தைப் கலியில் தள்ளி
கண்ணிருந்தும் குருடனெனப் பாரி லானாய்
வான்மழையும் நதிநீரும் ஓடு கின்ற
வண்ணமிகு பாதையெல்லாம் வீட்டைக் கட்டி
தேன்மிஞ்சும் பேச்சாலே கொஞ்சு கின்றாய்
தேவையில்லை சும்மாவே இருப்பாய் நன்றே ' !

சும்மாயி ருந்தாலே போது மப்பா
சூசகமாய்ப் பசுத்தோலைப் போர்த்த வேண்டாம்
அம்மம்மா கயவரவர் கூட்டத் தாலே
ஆணவத்தின் கோரநிலை ஓங்கு தம்மா
செம்மையுற நாட்டமின்றி ஆட்ட மிட்டு
செங்கழனி கெடுத்திட்டாய் வீணாய்ப் பேசி
சும்மாநீ யிருந்தாலே சோகந் தீரும்
சூடிடுவாய் வாய்மையதன் வலிமை ஏற்றே !]

கடுகடுக்கும் வார்த்தையென்றும் பேச வேண்டாம்
காமகுரோதப் பார்வைதனை வீச வேண்டாம்
நடுநடுங்க என்னாளும் பேசல் வேண்டாம்
நல்லோரின் சாபத்தை ஏற்க வேண்டாம்
குடுகுடுநற் கிழவனைப்போல் ஆனால் கூட
குதர்க்கமுள்ள வாய்வார்த்தை பேச வேண்டா
சுடுசுடெனக் கோபமுற்று வாடு தற்கு
சும்மாநீ யிருந்தாலே இன்பந் தானே !

வெண்பா

பல்லோர் கெடுத்துப் பகையாக்கி வாழ்கின்றீர்
நல்லோர் வெறுத்திட்டால் நாசமடா - தொல்லுலகில்
வெம்பித் திரிந்து வெலவெலத்துப் போவதற்குச்
சும்மா யிருத்தல் சுகம் .

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.