புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் - கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு 2016 செப்டெம்பர் மாதம் நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில் மூன்றாம் இடமாக தெரிவு செய்யப்பட்டு"கவின்கலை" . பட்டமும் சான்றிதழும் பெறுகின்றார் ஆஷிகா - கொழும்பு.உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதை போட்டி செப்டெம்பர் மாதம் 2016
போட்டி இலக்கம் -82
தலைப்பு -சும்மாயிரு

சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு....

தெருவில் போகும்
தாத்தா முதல்
பக்கத்து வீட்டு
மாமி வரை
சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு....
நீரைக் கொட்டிய
பளிங்குத் தரையில்
நிறமில்லா ஓவியம்
நீர் கோலம்..
சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு.....
அடுக்கியப் பாத்திரங்கள்
அலங்கோலமானது
ஆயிரம் மேளங்கள்
ஒன்றாய் கொட்டின
சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு.....
மடித்தத் துணிகள்
மறுபடியும் நீரில்
மல்லாக்க மிதந்தன
மெத்தனமாய்
சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு...
காலையில் சிரித்த
சிவப்பு ரோஜா
மாலையில் கொலையுண்ட
ராஜ சிப்பாயாய்
சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு....
அடித்தப் பந்து
அடுக்களையில்
அம்சமாய் பால்
கிண்ணத்துக்கு
அருகில்
சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு.....
தினசரிப் பத்திரிகை
திக்குத் திக்காய்
எட்டுத்திக்காய்
பிரிந்த உறவுகளாய்
சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு.....
பணத்தின் பெறுமதி
திடீரென சரிந்தது
பாதி வாயினில்
மீதி விரல்களில்
சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு....
இரும்பும் கரும்பாம்
பறக்கும் காராம்
விடுதலைப் பெற்ற
விளையாட்டுப்
பொருட்கள்
நடுத்தெருவில்
சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு....
புள்ளி மானென
துள்ளியோட்டம்
புலிக் குட்டியென
எட்டடிப் பாய்ச்சல்
சுற்றிவிட்ட பம்பரமாய்
சுறுசுறுப்பு
சும்மாயிரு பாப்பா
சும்மாயிரு......

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.