புதியவை

வரம்கேட்போம் வாருங்கள் - எம் . ஜெயராமசர்மா

  
     தீபங்கள் எரியட்டும் பாவங்கள் பொசுங்கட்டும்
     கோபங்கள் மடியட்டும் குணமங்கே பிறக்கட்டும்
     சாபங்கள் தொலையட்டும் சந்தோஷம் மலரட்டும்
     தீபங்கள் ஒளிபரப்பத் தீபாவாவளி சிறக்கட்டும் !

     கோவில்சென்று கும்பிடுவோம் குணம்சிறக்க வேண்டிடுவோம்
     பாவவினை போகவெண்ணி பக்குவமாய் வணங்கிநிற்போம் 
     தூய்மைநிறை மனம்கேட்போம் துட்டகுணம் அறக்கேட்போம்
     வாய்மையுடன் வாழ்வதற்கு வரம்கேட்போம் வாருங்கள் !

     குறைசொல்லும் குணமகல குட்டிக்குட்டிக் கும்பிடுவோம்
     கறைபடிந்த மனம்வெளுக்க கைகூப்பி தொழுதழுவோம்
     வறுமைபிணி நோயகல மனமார வேண்டிநிற்போம் 
     மறுமைமையிலும் வாய்மையுடன் வாழ்வதற்கு வரம்கேட்போம் !

     ஏழையாய் பிறந்தாலும் கோழையாய் இருக்காமல்
     தாழ்மையிலும் தளர்வின்றி தலைநிமிர வேண்டிடுவோம் 
     பொய்களவு சூதுவாது பொறாமைக் குணமணுகாமல்
     தெய்வமே காத்திடென தெண்டனிட்டு வணங்கிநிற்போம் !

     எத்திக்கும் ஒளிபரப்பும் தித்திக்கும் தீபாவளி 
     எமைநோக்கி வருகிறது இன்முகமாய் வரவேற்போம்
     சுற்றியெமைச் சூழ்ந்திருக்கும் துன்பமெலாம் பறந்தோட
     சுமைதாங்கும் இறைவனைநாம் தொழுதேத்தி வணங்கிநிற்போம் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.