புதியவை

வீணை - ருத்ராராகமழையில்
உள்ளம் குளிர்ந்தன.
ஜன்ய ராகங்களும் 
மேள கர்த்தாக்களும்
கணக்கற்ற ஒலிவடிவங்களில்
இன்னிசை பெய்தன.
இந்தியக்குழந்தைகள் 
ஒவ்வொன்றும்
இந்தியாவின் இந்த யாழ்நரம்பில்
எப்போது
சுருதி கூட்டப்போகின்றன?
சோற்றுப்பஞ்சச் சித்தாந்தங்கள்
சொக்கப்பனையாய்
கொளுந்து விட்டு எரிந்தபோதும்
இந்தியன் என்னும் உள்ளொலியில்
இந்த இசை ஒளியே
நம் மண்ணின் ஒளி.
மொழியற்ற இந்த அமுத ஒலியிலும்
நான்கு வர்ண சுருதிபேதம்
நாயின் வெறிக்கூச்சலாய்
நாராசமாய்க்கேட்கிறது.
சேரி ஜனங்களுக்கு வீணை இசையா?
சமஸ்கிருதம் ஒலிக்க
இவர்களுக்கு நாக்கு புரள வேண்டுமே
என தள்ளுபடி செய்ததில்
கலைமகள் கூட தெருவில் கிடக்கிறாள்.
பிறப்பொக்கும்எவ்வுயிர்க்கும்.
தமிழ்ப்பண்ணும்யாழ்வழி பிறந்ததே.
அந்த வரலாறுகள்திரும்பிட வேண்டும்.
மாற்றாந்தாயாய் அரசே எண்ணலாமா?
கருப்புக்கைகள் விறகு பிளக்க‌
வெள்ளைக்கைகள் மட்டுமே வீணை ஏந்த‌
"வெள்ளைத்தமரை மகள்" எண்ணவேயில்லை.
வெள்ளைமனத்தவள் 
இருட்டை நிரப்பியா இசையின் 
விடியல் தந்தாள்?
கருப்பு வைரங்கள் மேலை நாட்டில் 
இசையில் மகுடம் சூட்டுதல் அறியீரோ?
பாழாய்ப்போன அரசியல் வக்கிரம் நம்
பாதையை மறித்துக்கிடப்பதே 
நம் உயிர்கொல்லி நோய்.
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி 
அது தணிக்கும்
வாய் நாடி வாய்ப்பச்செயல்.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.