புதியவை

நாளெல்லாம் மகிழ்ந்திருப்போம் - எம் ஜெயராம சர்மா    மாநிலத்தில் நாமுயர ஏணியாய் இருந்தார்கள்
    மாசகற்றி எம்மனதை மாண்புபெறச் செய்தார்கள்
    தாம்படித்து எமக்களித்து தலைநிமிர வைத்தார்கள்
   தாமுரமாய் ஆகிநின்றார் தலைசிறந்த ஆசான்கள் !


     அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வமானார்
    ஆசான்கள் எம்வாழ்வில் அனைத்துக்கும் தெய்வமானார் 
    ஆன்மாவை தூய்மையாய் இஆக்கிவிடும் அவர்களின் 
    அடியினைத் தொழுதுநாம் அவராசி பெறுவோமே !

     வாழ்வெனும் பாதையில் வழுக்கிடா வண்ணம்
     தாழ்வெனும் சிக்கலில்  மாட்டிடா வண்ணம்
     ஆளுமை எம்மிடம் வளர்ந்திடும் வண்ணம்
     ஆற்றலை வளங்குவார் ஆசான்கள் அன்றோ  !


    நீதிநெறி நடவென்பார் நெஞ்சைதூய்மை ஆக்குவென்பார்
     போதனைகள் பலசொல்லி பொறுப்பதனை உணர்த்திடுவார்
     பேதாமிலா மனம்வளர பெருங்கதைகள் பலவுரைப்பார்
     பாதகங்கள் களைந்தெறிவார் பண்புநிறை ஆசான்கள் !

     பாகற்காய் படிப்பையெலாம் பக்குவமாய் எமக்காக
     பதப்படுத்தி சுவையேற்றி பதியவைப்பார் நல்லாசான் 
     சோதனைகள் வந்தாலும் சுமையின்றி நாம்படிக்க
     சாதகமாய் வழிசொல்வார் சரியான ஆசான்கள் !

     பள்ளிசென்று நாம்படிக்க உள்ளமதில் ஆசைதனை
     மெள்ளமெள்ள நுழைப்பதற்கு நல்லவழி கண்டுநிற்பார்
     கள்ளமனம் கரைந்தோட கனிவுடனே வகுப்பெடுத்து
     உள்ளமதில் அமர்ந்திடுவார் உண்மைநிறை ஆசான்கள் !


     
      ஒருநேரம் அடித்தாலும் பலநேரம் அரவணைப்பார்
      சிலநேரம் திட்டிடினும் அருள்வாக்காய் அமைந்துவிடும் 
      குறைகண்டு விட்டாலும் நிறைவாக்க நினைந்திடுவார்
      அறிவுடனே அணுகிடுவார் அன்புநிறை ஆசான்கள் !

      பட்டம்பல பெற்றாலும் பதவிதனில் உயர்ந்தாலும்
      படிப்பித்த ஆசான்கள் பக்கத்தில் இருப்பார்கள் 
      அவர்களது ஆசிகளும் அவர்களது வாழ்த்துகளும்
      அனைத்துமே எமையிப்போ அகமகிழ வைக்கிறதே !

      நல்லாசான் வாய்த்துவிட்டால் நமெக்கென்றும் ஒளிமயமே 
      நல்லாசன் நம்வாழ்வில் நாழுமே வந்துநிற்பார்
      நல்லாசன் கிடைத்தவர்கள் நாளுமே உயர்ந்திடுவார்
      நல்லாசான் வாழ்த்துப்பெற்று நாளெல்லாம் மகிழ்ந்திருப்போம் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.