புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு 2016 நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில் அக்டோபர் மாதத்தின் மூன்றாவது ,தேர்ந்தெடுக்கப்படும் கவிதைக்கு "கவின்கலை" பட்டமும்சான்றிதழும் , பெறுகின்றார்--மீரா , ஜெர்மனி

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு   2016  நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில்  அக்டோபர் மாதத்தின்  மூன்றாவது ,தேர்ந்தெடுக்கப்படும் கவிதைக்கு "கவின்கலை" பட்டமும்சான்றிதழும் , பெறுகின்றார்--மீரா , ஜெர்மனி

போட்டி இலக்கம் -83(வது மாதம்)

தலைப்பு -முற்றுப் புள்ளி பதிவு இலக்கம் 29.

கவிஞருக்கு  தடாகத்தின் வாழ்த்துக்கள் 

முற்றுப்பெறாத முடிவுகளுக்கு
ஏன் இங்கு முற்றுப்புள்ளி ?
முடிவிலியாம் தேடல்கள்
முற்றுப்பெற்றால்
முடிந்துவிடுமே
முயற்சிகளும் அதன் திருவினைகளும்
தோல்விகளும் சோதனைகளும்
சொந்தமாக வரும்போதும்
சோகங்களில் துவண்டு போய்
சோர்வை தனதாக்கினால்
முடிவாகிவிடுமே வெற்றிக்கான
முற்றுப்புள்ளி
நாளைய விடியலில்
நலம் காணவேண்டி
புள்ளியை கொஞ்சம் தள்ளி வைத்து
நம்பிக்கையில் நாமே
உறுதியை வைப்போம்
விடைதெரியா வாழ்வு தனில்
நாளும் மலருமே புது விடியல்கள்
புயலாக சோதனைகள்
புரட்டி தான் பார்த்தாலும்
நாளைய உதயத்திற்காய்
காத்திருந்தால்
வேதனைகளும்
முற்றுப்பெறுமே முற்றுப்புள்ளியாய்
ஆனாலும்
வேண்டும் வேண்டும் முற்றுப்புள்ளி
நிச்சயம் வேண்டும்
அதர்மத்துக்கு வேண்டும் முற்றுப்புள்ளி
ஏழ்மைக்கு வேண்டும் முற்றுப்புள்ளி
அமைதியை குழைக்கும் போருக்கு வேண்டும்
முற்றுப்புள்ளி
பெண்ணடிமைத்தனத்துக்கும் வேண்டும் முற்றுப்புள்ளி
செந்தமிழ் தாய்மொழியின் சுவையில் நனைந்தபடியே
இரவல் மொழிக்கும் வைப்போம் முற்றுப்புள்ளி
மீரா , ஜெர்மனி

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.