புதியவை

உலகம் தழுவிய மாபெரும் அக்டோபர் மாதக் கவிதை போட்டியில் வெற்றி பெற்ற தங்களுக்கு தடாகத்தின் நிறைவான வாழ்த்துக்கள்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.