புதியவை

இந்தியாவுக்குதவிடட்டும் !( எம். ஜெயராமசர்மாமெல்பேண்அவுஸ்திரேலியா )


          ஐஞ்ஞூறும் ஆயிரமும் ஆலாய்ப் பறக்கிறது
          ஆரிடம் போவதென அங்கலாய்த்து நிற்கிறது 
          வங்கிகளோ நோட்டைமாற்ற மலைத்துமே நிற்கிறது
          எங்கிருந்தோ நோட்டெல்லாம் எட்டியெட்டிப் பார்க்கிறது !

          ஏழைகளோ உள்ளநோட்டை இரக்கமுடன் பார்க்கின்றார்
          இருக்கின்றார் அவர்களுடம் எடுத்துவிட முயலுகிறார்
          காவல்துறை இப்போது கண்விழித்துப் பார்க்காவிடின்
          கள்ளரிடம் மறுபடியும் நோட்டுக்கற்றை குவிந்துவிடும் !

          மோடியெனும் மூளையது முன்வைத்த திட்டமதை
          ஆடிவிடச் செய்வதற்கு அநேகம்பேர் முயலுகிறார்
           தாடிவைத்த மோடிஐயா தளர்வடைந்து போகாமல் 
           கோடிகளைப் பதுக்குவாரா கொண்டுவந்து நிறுத்துங்கள் !

          கறுப்புப் பணமெல்லாமே கால்முளைத்து வெளியில்வர
          எடுக்குமுங்கள் நடவடிக்கை இந்தியாவுக் குதவிடட்டும் 
          பணமுதலை பலவின்று பரிதவிக்கும் நிலைபார்த்து
          பாரதத்தாய் மனம்மகிழப் பார்த்திடலாம் மோடிஐயா !

          என்னதிட்டம் கொணர்ந்தாலும் எதிர்ப்புவந்து முன்னிற்கும்
          சொன்னபடி நீங்கள்செய்தால் துட்டர்தமைத் துடைத்திடலாம்
          நாணயத்தைக் காப்பாற்ற நல்லதிட்டம் கொண்டுவந்தீர்
          நாணயமாய் நடக்குமுங்கள் நாநயத்தை மெச்சுகிறோம் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.