புதியவை

கூவுக கோழி! கூவுக. கோழி!- புலவர் இராமமூர்த்தி.

கோல  மிகுந்தநம்  கூட்டம் அமைந்தது!
தாவுக அணிலே! தாவுக அணிலே!
சமயத்  தத்துவம்  அறிந்தவர்   நிறைந்தனர்!
பூவுல  கெங்கும்  பொன்னொளி  கூட்டினர்!

நாவதன்  பயனை  நன்றாய் உணர்ந்தது!
சந்தவ  சந்தக்  கவிஞரின் கணினியில் 
செந்தமிழ்ச்  சொற்கள் தேசியம்  பேசின!
முரலுக  வண்டே ! முரலுக வாண்டே!

தரத்தினில்  சற்றென்  தமிழும்  உயர்ந்தது!
அகவுக  மயிலே! அகவுக  மயிலே!
புகழினைப் புதுக்கும் புலமை பொலிந்தது!
ஆவலும்  முயற்சியும் அணிவகுத் திட்டன!

தேவனின்  திருவருள் திக்கெலாம் பரவின!
காவியம்  புதுமையைக்  காட்சிப் படுத்திட 
ஓவிய  வானில் விரல்கள்   
மேவுக! மேவுக! மேலே  மேலே!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.