புதியவை

ரமணி_வெண்பா_வித்தகம்--ரமணி,


வெண்பா வித்தகம்: இரண்டில் ஒன்று!

அமைப்பு:
ஒவ்வொரு வெண்பாவிலும் முதற்சீர் 
* முந்தைய வெண்பாவின் இரண்டாம் சீராகவோ, 
* முந்தைய வெண்பாவின் இரண்டாம் சீர் முதலசையாகவோ 
அந்தாதி போல் மண்டலித்துவர எழுதுவது. 

குறைந்தது மூன்று வெண்பாக்கள். 
இறுதி வெண்பாவின் இரண்டாம் சீர் 
* முதன்முதல் வந்த வெண்பாவில் முதற்சீராகவோ 
* அல்லது அதன் முதலசையாகவோ அமையும்.

நீலவானம்
(இன்னிசை வெண்பா)

நீலமாய் வானம் நெடுகிலும் கண்நிறையும்
கோலப் பொடியாய்க் குறுமுகில் கண்ணிறையும்
காலையிளந் தென்காற்று கண்கள் தழுவிடும்
ஓலமிடும் உள்ளத்திற் கோய்வு.

வானம் மலர்ந்திடும் வைகறைச் சோலையில்
கானக் குயிலிசை காதில் நிறையும்
மலர்வண்ணம் சூழ வளரும் தளிர்கள்
அலைவண்டின் வண்ணம் யனல்.

மலர்வானம் நீலம் மலர்நிறைச் சோலை
அலையலையாத் தென்காற்று அள்ளும் மனத்தினில்
பேச்சிழந்த மௌனம் பெரிதும் கவிந்தாலும்
மூச்சாய்க் கசியும் மொழி.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.