புதியவை

முற்றுப் புள்ளி -வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.

                        முற்றுப் புள்ளி -வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.

முயற்சிக்கு வேண்டாம் முற்றுப் புள்ளி.
முயற்சிக்காவிடில் நீயொரு வேலைக் கள்ளி.
முயற்கொம்பாம் நேர்மைக்கு முற்றுப் பள்ளி
முயற்சி ஒரு போதும் வேண்டாம்.
பெண்ணை மதிக்காதோரை தூர தள்ளி
உண்மை எடுத்தியம்பு அறிவோடு அள்ளி.
கண் திறக்கச் சென்றிடு பள்ளி
எண் எழுத்திற்கில்லை முற்றுப் புள்ளி.
நல்ல உறவு நட்சத்திரப் புள்ளி
இல்லை இதற்கொரு முற்றுப் புள்ளி.
இலங்கையின் இன மோதலைத் தள்ளி
எவரிடுவார் இதற்கொரு முற்றுப் புள்ளி.
அன்பு, காதல், அறம், தர்மம்
என்றும் நிலைத்திட முற்றுப் புள்ளி
என்பதே வேண்டாமிது ஆறுதல் புள்ளி.
நன்மையற்றவைக்கு வேண்டும் முற்றும் புள்ளி.
நடுவர்கள் பாரபட்சம், கோணல் நீதி
கொடுமை ஊழலிற்கிடுவோம் முற்றுப் புள்ளி.
இடுக்கண்ணான பாலியற் கொடுமைக்கு அவசியம்
இடுவோம் கட்டாய முற்றுப் புள்ளி.
பால பாடம், இளமைக் கோலக்
காலம் மாறியிட்டது முற்றுப் புள்ளி.
சீலமுடை வயோதிபம் தொடக்கப் புள்ளி.
ஆலமர வாழ்வினிறுதி முற்றுப் புள்ளி.

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.