புதியவை

தலைப்பு -முற்றுப் புள்ளி --பாவலன் ,மு.யாகூப் அலி .

தலைப்பு -முற்றுப் புள்ளி --பாவலன் ,மு.யாகூப் அலி .
பெரும்புள்ளிகளும்
கரும்புள்ளிகளும்
வாழுமிடத்தில்
முற்றுப்புள்ளிக்கு மதிப்பேது,
சட்டத்தின் பிடியில் சல்லிகளும்
திட்டத்தின் விதியில் சூழ்ச்சிகளும்
கொட்டத்தின் உச்ச தாண்டவமும்
தொடர் கதையின் முற்றுப்புள்ளி.
கல்வி பயிலும் சிறுமிகளை
கற்பில் விளையாடும் காமுகர்களின்
கள்ளத்தனத்தில் யாரோ அங்கு
வைக்க மறுக்கின்றனர் முற்றுப்புள்ளி,
இனம் மொழி என்று வாதாடி
பணம் மட்டுமே வாழ்க்கை சுழியென
குணம் கெட்டு தினம் வாழும்-

மனமில்லா மிருகத்திற்க்கில்லை முற்றுப்புள்ளி
சிரித்தே பேசி நம்ப வைத்தவர்கள்
சிரமத்தை நாசுக்காக நுழைக்கும்
நம்பிக்கைத் துரோகிகளில வரும்..

.நஞ்சு வார்த்தைகளில் இல்லை முற்றுப்புள்ளி,
நாள் கிழமைகளை மறந்து உழைக்கும்
நல்ல குடும்பத் தலைவனின் -முயற்சியில்
சொல்ல முடியாத வேதனைகளும்-

வெல்ல தடைபோடும் உறவுகளில்லை முற்றுப்புள்ளி,
நட்பில் பழகி காதலை திணித்து
அன்பை காமத்திற்கு விருந்தாகும்
காமுகர்களின் பிடியில் சீரழியும்
காதலுக்கு இல்லை முற்றுப்புள்ளி.
அள்ளிக்கொண்டு போகமுடியாது
அனைத்தையும் கடைசியில் ...
ஆதலால் முடிந்த வரை வைத்துவிடு
ஆகாத செயல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி !

-பாவலன் ,மு.யாகூப் அலி 

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.