புதியவை

தொலை(தொல்லை ) பேசி-மருதூர் கவிஞர் நாகூர் ஆரிப்சய்ந்தமருது - 11. இலங்கை .


புதுப்புது கண்டுபிடிப்புகள் ஏராளம்
தினம் தினம் புதுவரவுகள் தாராளம்
தொலைதூரம் போனவர்கள் ஏராளம்
நினைவால் வாடுபவர்கள் தாராளம்!
மனையில் இல்லாவிடினும் மனையில்
பணியில் இல்லாவிடினும் பணியில்
அணியில் இல்லாவிடினும் அணியில்
இருப்பது போலாக்கியே உதவிடுமிது!
வளர்த்து விடும் தொலைபேசியாய்
வெட்டி விடும் தொல்லைபேசியாய்
சேர்த்து விடும் தொலைபேசியாய்
தள்ளி விடும் தொல்லைபேசியாய்!
உறவுக்கு உரமிடும் தொலைபேசியாய்
உறவைக் கருவறுக்கும் தொல்லைபேசியாய்
நட்பை உயர்த்திவிடும் தொலைபேசியாய்
நட்பை சிதைத்துவிடும் தொல்லைபேசியாய்!
இரண்டை ஒன்றாக்கும் தொலைபேசியாய்
ஒன்றை இரண்டாக்கும் தொல்லைபேசியாய்
இரும்பை கரும்பாக்கும் தொலைபேசியாய்
கரும்பை இரும்பாக்கும் தொல்லைபேசியாய்!
நேரத்தை சுருக்கிவிடும் தொலைபேசியாய்
நேரத்தை வீணாக்கிடும் தொல்லைபேசியாய்
நெருக்கடியை போக்கிடும் தொலைபேசியாய்
நெருக்கடியை தந்திடும் தொல்லைபேசியாய்!
காதலை வாழவைக்கும் தொலைபேசியாய்
காதலை அழித்துவிடும் தொல்லைபேசியாய்
அன்பை வளர்க்கும் தொலைபேசியாய்
அன்பை முறிக்கும் தொல்லைபேசியாய்!
மருதூர் கவிஞர் நாகூர் ஆரிப்சய்ந்தமருது - 11.
இலங்கை .

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.