புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு 2016 நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில் நவம்பர் மாதத்தின் சிறப்புக் கவிஞராக தெரிவு செய்யப்பட்டு .கவினெழி பட்டமும் சான்றிதழும் பெறுகின்றார் டொக்டர். நியாஸ்~சம்மாந்துறை.இலங்கை.


உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதை போட்டி நவம்பர் மாதம் 2016
போட்டி இலக்கம் மாதம் -84 வது
தலைப்பு -கவிதைப்போட்டி -தொலை(தொல்லை ) பேசி-
போட்டிக் கவிதை இலக்கம் 19
கிறஹெம் பெல்லினது கருவி
புறாவினது புதுப் பிறவி
இன்டர்நெற்றினதும் அருவி
இன்று அழகிய கைக் குருவி
தொலைபேசி எனும் சாதனம்
தொலைந்தபோது பெரும் ஆதனம்
தொலைத் தொடர்பின் சாளரம்
தொல்லைகளுமிதில் ஏராளம்
தொடர்பாடல் தன் ஆதி மூலம்
தொழில்கள் பெற்றன அனுகூலம்
கண்டங்களை இணைத்திட்ட பாலம்
கண்டணங்கள் கேட்டிடும் கோலம்
தொலைபேசி என்று வந்தது
தொலை தூரம் ஓடிச் சென்றது
உலகு கிராமமாய்ச் சுருங்கியது
உள்ளங்கைக்குளது அடங்கியது
தூதுபோகும் அன்னமாய்ச் சில
மோதிவரும் வண்ணமாய்ச் சில
பிள்ளை கிள்ளும் விரலாய்ச் சில
தொட்டிலாட்டும் கரமாய்ச் சில
மட்டில்லா விகாரமாய்ச் சில
மட்டமானவர்தம் ஆயுதமாய்ச் சில
கையிலே களையுமாய்ச் சில
பையிலே தளையுமாய்ச் சில
கண்டுபிடிப்பில் நன்மைகளோ
கட்டவிழ்ந்த தீமைகளோ
கண்டுபிடித்தவன் அறிவானோ
கைபிடித்தவன் மனநிலையே
~ டொக்டர். நியாஸ்~சம்மாந்துறை.இலங்கை.


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.