புதியவை

உள்ளத்தால் உயர்ந்துநிற்பார் எம். ஜெயராமசர்மாமெல்பேண்அவுஸ்திரேலியாஉடல்குறையை உளமிருத்தா
ஊக்கமதை உளமிருத்தி
செயற்கரிய பலவாற்றி
திறலுடனே விளங்கிநின்று 
நலமுடனே இருக்கின்றோம்
என்றுலகை வியக்கவைக்கும் 
மாற்றுத்திறன் மிக்காரை
மனமார வாழ்த்திநிற்போம் !

ஆண்டவன் படைப்பினிலே
அரைகுறையாய் பிறந்தாலும்
ஆண்டவனே வியந்துநிற்க
அவர்செயல்கள் ஆற்றுகிறார்
வேண்டாதார் எனவொதுக்கும்
நிலையதனைத் தகர்த்தெறிந்து
வியக்கவே  வைத்துநிற்கும்
மேனிலையை வாழ்த்திடுவோம் !

ஊனமுற்றார் எனவழைக்கும்
வார்த்தைதனை பொய்யாக்கி
வானமென உயர்ந்துநின்று
வகைதொகையாய் பலவாற்றி 
தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கைதனை 
சிறப்புடனே வாழவெண்ணி
சீராகவாழும் அவர்
செம்மையினை வாழ்த்திடுவோம் !


நெஞ்சமதில் உறுதிகொண்டு
துஞ்சாமல் பலதொட்டு 
வஞ்சமிலா மனத்துடனே
வாழவெண்ணி வாழுமவர்
ஊனமுற்றோர் எனக்கூறும்
வட்டமதை விட்டுவிட்டு
வாழ்நாளை மகிழ்வாக்கும்
மனத்திடத்தை வாழ்த்திநிற்போம் !  
        

         ஊனமது உடலில்லை உள்ளத்தில் இருக்கிறது 
         ஞானமது வந்துவிட்டால் நம்முணர்வும் விழித்துவிடும் 
         உள்ளமெலாம் ஊனம்வைத்து ஊனமதை நாம்பழித்தால்
         ஊனமுற்றார் ஊனமுறார் உள்ளத்தால் உயர்ந்துநிற்பார் !
                

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.