புதியவை

இன்புடன் வாழலாம் ! ( எம். ஜெயராமசர்மா மெல்பேண்அவுஸ்திரேலியா )          நடந்துநீ திரிந்தால் நலனுன்னைச் சேரும்
          கிடந்துநீ இருந்தால் கிழடுன்னை நாடும் 
          பழங்களை உண்டால் பலனுன்னை சேரும்
          இழப்புகழ் தவிர்க்க இயற்கையை நாடு !

          பயிர்ச்சிகள் செய்தால் உயர்ச்சியைத் தொடுவாய்
          அயர்ச்சிநீ அடைந்தால் முயர்ச்சிகள் விடுவாய் 
          தளர்ச்சியை தவிர்த்தால் தலை உயர்ந்திடுவாய் 
          வளர்ச்சியை  நினைத்து வாழ்வினை அமைப்பாய் !

          போதனை கேட்டிடல் சாதனை ஆகுமே
          வேதனை போக்கிட விரும்பிடு நீயுமே 
          மாதினை மயக்கத்தை வரையறை செய்திட்டால்
          காசினி மீதிலே மாசின்றி வாழுவாய் !

            இறைவனை எண்ணினால்
            இன்புடன் வாழலாம்
            குறையெலாம் அகன்றுநீ
             நிறைவுடன் வாழலாம் 
            கறையுடை மனத்தினை
             காணாமல் செய்திடில் 
             உலகினில் உன்னதம்
             உன்னுளே உதித்திடும் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.